Colofon

Ontwikkelaar

De website werd uitgewerkt door de medewerkers geestelijke gezondheidsbevordering van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) met hulp van de projectgroep 'Fit in je Hoofd'. Het is een herwerkte versie van de oorspronkelijke Fit in je Hoofd (2006).

De website steunt op een buitenlandse campagne 'Positive steps for mental health' (The Sainsbury Centre for Mental Health) en op literatuur en onderzoek over 'beschermende factoren' voor de geestelijke gezondheid. Bovendien zijn de oefeningen en adviezen op maat gebaseerd op modellen van gedragsverandering, cognitieve gedragstherapie, positieve psychologie , Mindfulness, dialectische gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie.

Het coaching platform werd ontwikkeld in samenwerking met Zenjoy. En op basis van inhoudelijk advies van de projectgroep 'Fit in je Hoofd' waarin volgende organisaties vertegenwoordigd werden:

  • De Centra Geestelijke Gezondheidszorg,
  • De Vlaamse Logo's,
  • Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid,
  • Andere: CAW, Tele-Onthaal, CEDES, Çavaria, WGC, Zorgnet Vlaanderen, Domus Medica,
  • Het VIGeZ.

Ook het advies van de Vlaamse Werkgroep Suïcidepreventie werd ingewonnen en opgenomen in het coaching platform.

Met vragen en bemerkingen betreffende de website, het coaching platform (mijn veerkracht en app.) kunt u terecht bij het VIGeZ:

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw
G. Schildknechtstraat 9
1020 Brussel
Tel: 02 422 49 49
Fax: 02 422 49 59

Financiering

De campagne wordt gefinancierd en opgevolgd door de Vlaamse overheid.

Onderhoud

Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie heeft de opdracht de website en het coaching platform te onderhouden, actualiseren en reacties nauwgezet op te volgen.

Hebt u vragen over 'Fit in je hoofd, Goed in je Vel'?

Neem contact op met fanya.verhenne@vigez.be of aan de hand van het contactformulier.