Beschermende factoren

Hoe blijf jij fit in je hoofd? Spreek je af met vrienden, maak je graag een praatje, los je op een gepaste manier problemen op, leef je gezond, ….? Het zijn allemaal voorbeelden van beschermende factoren. Deze zaken zorgen er namelijk voor dat je geestelijk gezond blijft.

Omgekeerd zijn er ook risicofactoren: die zorgen ervoor dat je minder goed in je vel zit. Denk dan aan armoede, drug- of alcoholmisbruik, mishandeling in je jeugd, een laag gevoel van eigenwaarde. Ze staan een goede geestelijke gezondheid in de weg.

Wat kan je doen om geestelijk gezond te zijn?

Het is niet altijd eenvoudig om de risico factoren te vermijden. Wat als je arm bent, of een slechte jeugd had, chronisch ziek bent?

Toch kan je jezelf versterken, door in te zetten op je beschermende factoren. Beschermende factoren werken in twee richtingen:

1. Ze zijn een bescherming tegen wat fout kan lopen

2. Ze helpen je om steviger in het leven te staan

Een overzicht van alle beschermende factoren per levensfase (eerste levensjaren, jongeren, volwassenen, ouderen) vind je hier.

Zet in op je krachten!

In de wetenschappelijke literatuur wordt de nadruk vooral gelegd op psychische problemen. Hoe kunnen we ze tegengaan en behandelen? Terwijl we eigenlijk beter ook op een positieve wijze naar de dingen kijken. Wat gaat er wél goed en hoe kunnen we dit versterken?

Inzetten op beschermende factoren verschuift deze negatieve blik naar een positieve: kijk eerder naar je eigen krachten: wat kan je wél? Gebruik dat als stevige basis voor het leven.

Immers, een ziekte of armoede hoeft niet gepaard te gaan met slecht in je vel zitten. Of omgekeerd: hoeveel 'gezonde' of rijke mensen voelen zich alsnog ongelukkig? Door te oefenen en jezelf in te zetten kan je winst halen op je eigen welbevinden.

Op Fit in je Hoofd werden de beschermende factoren gebundeld in 10 stappen. Hoe meer stappen je met succes in je leven kan inbouwen, hoe steviger je goed gevoel! Oefeningen en adviezen hoe je dit doet vind je bij 'Mijn veerkracht'.