Zelfdodingsgedachten

Waarom denken aan zelfdoding?

Mensen die aan zelfdoding denken, hebben het zeer moeilijk. Ze kunnen de pijn, het verdriet, de eenzaamheid, de frustratie, de opeenstapeling van tegenslagen en problemen,… niet meer verdragen. Deze mensen lijden erg en gaan gebukt onder een zware last.

Kan iemand die denkt aan zelfdoding geholpen worden?

Ja. Ook al lijkt het alsof alles muurvast zit en ook al hebben ze al van alles geprobeerd, toch kunnen mensen met zelfdodingsgedachten geholpen worden. De beste manier om met zelfdodingsgedachten om te gaan, is er met iemand over te praten. Vaak is dit moeilijk. Het vergt immers moed en durf om dit te doen. Vele mensen voelen zich ongemakkelijk wanneer ze met deze problematiek geconfronteerd worden. Het stuit nog vaak op onbegrip en ongeloof. Dit is jammer. Gedachten aan zelfdoding moeten immers altijd zeer serieus genomen worden.

Wat kan ik doen om een ander in crisis te helpen?

Probeer een sfeer van openheid te creëren. Laat de persoon in crisis zijn verhaal doen. Veroordeel niet, maar toon begrip voor de problematiek en de gevoelens van wanhoop. Op die manier kan je een beter zicht hebben op de crisissituatie en op de zelfdodingsdreiging, kan je een goed vertrouwelijk contact krijgen, en kan de ander zich beter begrepen voelen.

Eens goed praten kan enorm opluchten. Toch is het niet steeds voldoende. Belangrijk is dat er een netwerk rond de persoon in crisis wordt gevormd en dat hij de stap zet naar een gespecialiseerde hulpverlening. Zorg ervoor dat je ook zelf steeds op steun kan rekenen.

Praten over zelfdoding gebeurt het best met:

  • Een goede vriend, buur, collega, familielid,… Iemand waarvan je weet dat je op hem/haar kan vertrouwen
  • De huisarts of een andere hulpverlener.

Praten over zelfdoding kan ook via de telefoon. Je kan GRATIS bellen naar

  • Tele-onthaal: het nummer is 106.
  • De Zelfmoordlijn: 1813.

Praten over zelfdoding kan ook via het internet (chatten) bij:

Andere hulpinstanties zijn:

Meer weten over zelfdoding?