Psychosomatische klachten

Wat zijn psychosomatische klachten?

"De gekwetste ziel praat via het lichaam"

Psyche betekent geest, soma betekent lichaam. Onverwerkte gevoelens of stress kunnen zich uiten via het lichaam. Psychosomatische klachten zijn dus lichamelijke klachten die een psychische oorzaak hebben en geen lichamelijke. Dat betekent dat artsen geen lichamelijke verklaring voor de klachten vinden.

Het lichaam en de geest beïnvloeden elkaar. Geestelijke spanning kan leiden tot lichamelijke pijn. Stress kan bijvoorbeeld bepaalde lichamelijke klachten veroorzaken zoals pijn in het hoofd, in de nek, in de rug,… Omgekeerd kunnen lichamelijke klachten ook leiden tot stress. Iemand die lichamelijk ziek is, heeft bijvoorbeeld kans om zich depressief te voelen.

Lichamelijke en psychosomatische klachten

Bij lichamelijke klachten is in de meeste gevallen de relatie tussen oorzaak en gevolg vrij duidelijk.

Bijvoorbeeld: iemand valt van de trap en heeft pijn aan het been. Vervolgens gaat hij naar de dokter en die stelt vast dat het been gebroken is. Het is duidelijk dat de pijn veroorzaakt werd door de val die het been heeft doen breken.

In vergelijking met lichamelijke klachten lijken psychosomatische klachten wat vreemd te zijn. Vele mensen willen er dan ook liever niets mee te maken hebben. Ze vinden het makkelijker te moeten zeggen dat de pijn te maken heeft met ‘iets van het lichaam’ in plaats van te moeten zeggen dat de pijn afkomstig is van ‘de psyche’. Dit is vreemd. Iedereen heeft immers wel eens last van psychosomatische klachten.

Bijvoorbeeld: je hebt een ganse dag druk gewerkt en je hebt heel wat spannende momenten beleefd. Op het einde van de dag heb je hoofdpijn. Je hebt in dit geval lichamelijke klachten door een teveel aan psychische spanning. Het lichaam maakt dus via de hoofdpijn duidelijk dat er een probleem is en dat je het wat kalmer aan moet doen.

Psychosomatische klachten krijgt men wanneer er zich teveel spanning ophoopt. Psychosomatische klachten wijzen op iets. Ze zijn vol van betekenis. Het komt er dan ook op aan goed te luisteren naar de klachten en na te gaan wanneer en waar ze verschijnen.

Wat kan men eraan doen?

De tien stappen gaan ervan uit dat iemand nog voldoende kracht heeft om actief de eigen geestelijke gezondheid te versterken. Als iemand die kracht niet meer heeft, dan moet hij een professionele hulpverlener raadplegen.

Op deze website vind je heel wat informatie, tips en opdrachten. Bekijk zeker eens:

Log je in op onze online werkplek en ontdek tips om je eigen geestelijke gezondheid te bewaken.

Meer weten over psychosomatische klachten?