Angst

Wat is angst?

Angst is in vele gevallen een normale reactie. Angst heeft vaak ook een nut. Angst kan mensen helpen om beter te reageren in bepaalde situaties. Als iemand bijvoorbeeld angst heeft om te falen, dan kan die angst ervoor zorgen dat hij extra zijn best doet. Angst voor een examen kan ervoor zorgen dat iemand harder studeert. Angst voor een sollicitatie kan ertoe leiden dat iemand zich goed voorbereidt,… Angst bereidt iemand dus voor op een moeilijke of bedreigende situatie.

De angst niet meer de baas kunnen

Soms kan angst ook verlammen. Dat betekent dat mensen niet meer weten hoe ze hun angstgevoelens kunnen beheersen. Angst beheerst dan hun leven omdat het een effect heeft op hun gedrag, hun denken en hun fysieke gewaarwordingen. In dat geval is er sprake van een angststoornis.
Angst kent vele vormen. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld angstig zijn:

  • om te falen (faalangst)
  • in gezelschap (sociale angst)
  • voor concrete situaties, plaatsen, dieren, enz. (fobie)
  • in heel wat situaties en over van alles en nog wat piekeren (gegeneraliseerde angst)

Vaak zijn dit allemaal vormen van angst die een serieuze stempel drukken op het dagelijkse leven en functioneren. Mensen kunnen er echt van afzien. Wanneer mensen deze angst intens beleven, is het noodzakelijk dat ze een beroep doen op een hulpverlener.

Vermijdingsgedrag

Soms kan angst aanzetten tot vermijdingsgedrag. Mensen doen dan alles om maar niet met de angst geconfronteerd te worden. Ze gaan dan hun problemen en angsten uit de weg. Dat is een normale, menselijke reactie. Weet echter dat dit misschien op korte termijn helpt, maar dat men meestal niet eeuwig de angsten uit de weg kan gaan. Op een bepaald moment wordt men er toch mee geconfronteerd.

Voorbeelden van vermijdingsgedrag:

  • Omdat iemand angst heeft om te falen, stelt hij het studeren uit
  • Omdat iemand snel bloost als hij nerveus is, spreekt hij niet in een groep
  • Omdat iemand zich erg onwennig voelt bij vreemde mensen, zoekt hij een uitvlucht om niet naar feestjes te moeten gaan
  • Omdat iemand onzeker is over hoe hij eruit ziet, drinkt hij eerst een paar glaasjes alcohol zodat hij wat zelfzekerder wordt

Wat kan men doen?

De tien stappen gaan ervan uit dat iemand nog voldoende kracht heeft om actief de eigen geestelijke gezondheid te versterken. Als iemand die kracht niet meer heeft, dan moet hij een professionele hulpverlener raadplegen.

Op deze website vind je heel wat informatie, tips en opdrachten. Bekijk zeker eens:

Log je in op onze online werkplek en ontdek tips om je eigen geestelijke gezondheid te bewaken.

Meer weten?