Evaluatiestudies

Fit in je Hoofd – Mijn veerkracht wordt momenteel geëvalueerd. Binnenkort kan je hier het volledige evaluatierapport inkijken. Heb je toch een dringende vraag? Contacteer ons. Fit in je Hoofd is wetenschappelijk onderbouwd. Voor meer info, ga naar 'Onderbouwing'.

Fit in je Hoofd werd in het verleden reeds uitvoerig onderzocht. Graag meer weten over de evaluatiestudies van eerdere versies van Fit in je Hoofd? Dat vind je hier.

Fit in je Hoofd

Evaluatiestudie van de online zelftest

Dit rapport brengt verslag uit over het gebruik en de gebruikersprofielen van de zelftest aangeboden op de Fit in je Hoofd website van de Vlaamse Overheid.

Daarnaast werd een evaluatiestudie uitgevoerd waarbij gebruikers de zelftest beoordeelden en aangaven in welke mate ze de bijhorende adviezen onthouden hadden en wensten toe te passen.
Rapport van ISW Limits in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Download het volledige rapport

Evaluatiestudie bij de eindgebruikers

ISW Limits werkte in 2008 in samenwerking met VIGeZ een evaluatie uit van het zelfbeoordelingsinstrument: 301 eindgebruikers bevraagd. Begin 2009 werd deze studie uitgebreid met een bijkomende bevraging bij laaggeschoolden.

Het volledige evaluatierapport kunt u hier bekijken. Nog vragen? Contacteer ons.

Evaluatierapport 2015

Bekijk hier het evaluatierapport

Trimbosinstituut geeft advies over de web­based vragenlijst

De web based vragenlijst die bij de zelfhulpsite 'Fit in je Hoofd' hoort, is voldoende goed - mits enkele aanpassingen - om hem beschikbaar te stellen voor het algemene publiek. Dat is de conclusie van Het Trimbosinstituut.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid vroeg het Nederlandse Trimbosinstituut in 2008 om een advies uit te brengen over de vragenlijst. Het instituut gaf enkele concrete aanbevelingen voor korte en lange termijn. De suggesties op korte termijn zijn intussen opgevolgd.

Het Trimbosinstituut stelde om de adviesvragen te beantwoorden een adviesgroep samen met expertise op verschillende domeinen.

De vraagstelling was als volgt:

1. Is de kwaliteit van de vragenlijst voldoende wat betreft de volgende aspecten:

  • Validiteit en betrouwbaarheid
  • Inhoud en gebruiksvriendelijkheid
  • Aanzet tot het gebruik van www.fitinjehoofd.be
  • Inbedding en doorverwijzing, vergeleken met internationale richtlijnen.

2. Kan het instrument worden opengesteld voor het algemene publiek?

Meer weten over het advies? Download het volledige rapport of neem contact met ons.

‘Het online coaching platform ‘Mijn veerkracht’ op Fit in je Hoofd werd geëvalueerd. En de resultaten zijn positief! Benieuwd? Lees hier het rapport!

Goed Gevoel Stoel

Effectiviteitstudie Goed Gevoel Stoel 2012

Download hier de evaluatiestudie in pdf.

Zilverwijzer

Product en proces evaluatie van de Zilverwijzer groepssessies uit 2014

Download hier de product- en procesevaluatie in pdf.

Nok Nok

Nok Nok tevredenheidsmeting 2012

Download hier het volledige rapport in pdf.