Aan de slag met Fit in je Hoofd

De campagne 'Fit in je Hoofd, Goed in je Vel'

Wat?

'Fit in je Hoofd, Goed in je Vel' is een campagne van de Vlaamse overheid met als doel veerkracht en het vermogen tot zelfzorg te bevorderen bij alle inwoners van Vlaanderen. Het vormt een uitvoering van de eerste strategie van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie (2012-2020), namelijk geestelijke gezondheidsbevordering van het individu en de gemeenschap.

De rode draad doorheen de campagne zijn de '10 steps to happiness', een Engelse campagne die ook in IJsland en Canada goede resultaten boekte. De hoofddoelstelling is de geestelijke gezondheid van de bevolking te verbeteren. Door een panel van experten werden deze 10 stappen aangepast naar de Vlaamse context. De 10 stappen zijn gebaseerd op de beschermende factoren voor geestelijke gezondheid. Dit wil zeggen dat als je er in slaagt om de 10 stappen in je leven in te bouwen, je een grotere kans hebt dat je je goed in je vel voelt. De campagne gaat uit van 'zelfzorg', mensen worden in staat gesteld zélf aan hun veerkracht en goed gevoel te werken, op het moment dat zij daar zin in hebben.

Historiek

In 2006 werd Fit in Hoofd voor het eerst gelanceerd door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid via een mediacampagne. Er werd een online zelfhulpmodule aangeboden, bestaande uit de 10 stappen, filmpjes en opdrachten waarmee de gebruiker zijn of haar veerkracht kan vergroten. Het doel is om de gebruiker buffers te leren inbouwen in het dagelijkse leven om zo het gevoel van welbevinden te bewaken. De 10 stappen kunnen in willekeurige volgorde worden doorlopen, of je kan kiezen om je op één of meerdere stappen toe te leggen.

Om in te gaan op de nieuwste trends werd er in 2009 een zelfbeoordelingstest toegevoegd aan de site. De gebruikers konden daarmee nagaan of ze last hebben van psychische klachten, of ze over voldoende veerkracht beschikken, en of ze op een goede manier omgaan met hun problemen. Aan de hand van een advies op maat, worden gebruikers aangespoord iets aan hun eigen situatie te veranderen. De test hielp om te kiezen uit de tips en opdrachten die op de website terug te vinden zijn. Op die manier krijgen gebruikers meer inzicht in hun geestelijke gezondheid en hebben ze een leidraad bij het doorlopen van de verschillende stappen.

In 2015 werd deze zelfbeoordelingstest vervangen door 'Mijn veerkracht'. Dit is een persoonlijke werkplek met een veerkrachttest, een test die nagaat hoe je met stress omgaat en tal van online oefeningen en leuke opdrachten. De gebruiker wordt aangespoord om meermaals terug te keren naar de site en op die manier de eigen veerkracht te versterken. Bovendien werd een mobiele app ontwikkeld die de gebruiker in staat stelt op eender welk moment aan de slag te gaan met zijn persoonlijke dagboek of de opdrachten.

Voor wie?

De doelgroep van Fit in je Hoofd zijn alle inwoners van Vlaanderen. De aandacht gaat vooral naar diegenen die zich goed in hun vel voelen en dit willen vasthouden en diegenen die last hebben van een dipje en zichzelf willen versterken. Personen met een psychische stoornis of psychiatrische aandoening zijn ook welkom op de website. Maar voor aangepaste hulp en therapie worden ze doorverwezen naar de hulpverlening / het reeds beschikbare hulpaanbod in Vlaanderen. Fit in je Hoofd, Goed in je Vel is met andere woorden een actie die voornamelijk de geestelijke gezondheid van een doorsneeburger of van gezonde individuen bevordert.

Graag meer lezen over de gehanteerde vragenlijsten: vragenlijsten over veerkracht en palliatieve activiteiten: de vk+ en p3 vragenlijsten.