Voor wie is het?

De goed-gevoel-stoel is gemaakt voor groepen van mensen die het moeilijk hebben in het leven. Mensen die met veel problemen tegelijk worstelen: werk, geld, gezondheid, er bij horen, wonen, …. Mensen die daardoor niet kunnen meedoen met de gewone manier van leven. Als je in die situatie bent, kan je er onmogelijk alleen uit geraken. Daar heb je hulp bij nodig. Je hebt nood aan groepen die je steunen. En aan goede activiteiten om in die groepen te doen. Met de goed-gevoel-stoel!

Je moet niet kunnen lezen en schrijven om mee te doen. Nederlands verstaan is wel nodig. Tenzij iemand alles wil vertalen in jouw taal, dan kan je natuurlijk wel meedoen.

De praatsessies van de goed-gevoel-stoel lukken het best in groepen van 8 tot 10 (maximum 12) personen. Het kunnen bestaande groepen zijn die elkaar al lang kennen. Maar het kunnen ook nieuwe groepen zijn, op voorwaarde dat die nieuwe groep niet stopt na de drie sessies. Het zou niet fijn zijn na drie geslaagde sessies waarin je weer moed kreeg, opnieuw in het niets te vallen. Ook na de drie sessies moet je ergens terecht kunnen: mensen uit de groep blijven ontmoeten en samen met hen goed-gevoel-acties ondernemen. Een plek waar je nadien ook nog met je verhaal terecht kan, is een voorwaarde om hieraan te beginnen.