Goed Gevoel Stoel voor professionelen

Bedankt voor je interesse in de goed-gevoel-stoel!

Je belangstelling wijst er op dat je betrokken bent bij de doelgroep en gemotiveerd bent om samen met hen te zoeken hoe je hun geestelijke veerkracht kan versterken.

Lees meer over de goed-gevoel-stoel en ontdek de materialen.